Generelle reklamasjonsrutiner for frakt, stykk- og partigods

 • Reklamasjoner skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset, skal reklameres umiddelbart når godset tas i mot. Dvs. det anmerkes i sjåførens skanner eller på fraktbrev.

 • Dersom det ikke er synlig skade/manko i forsendelsen ved mottak, men oppdages etter utlevering, klassifiseres dette som skjult skade og meddeles fraktfører uten ugrunnet opphold/snarest mulig. Skjer reklamasjon på skjult skade senere enn få dager etter mottak, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden er relatert til transporten. Dersom dette ikke kan bevises, anses godset for å ha blitt levert i fullgod stand, og fraktfører vil således avvise kravet. Ved skjult skade skal alltid emballasjen oppbevares, dette grunnet besiktigelse.

 • Når et krav fremsettes overfor fraktfører, skal det oppgis om reklamasjonen gjelder skade, manko eller forsinkelse.
   
 • Fraktbrev/fraktbrevnummer på den sending det reklameres for skal legges til grunn.

 • Det skal alltid fremlegges dokumentasjon for kravet - i form av handelsfaktura.

 • Dersom det har oppstått skade på godset som lar seg reparere, dekker Bodø Varetaxi AS reparasjonskostnadene såfremt reparasjonskostnader ikke overstiger godsets verdi. Det skal alltid avklares med Bodø Varetaxi AS før reparasjon utføres. Kopi av reparasjonsfaktura/dokumentasjon for kostnadene skal da legges til grunn for kravet.

 • Dersom fraktfører erstatter godset fullt ut, går eiendomsretten til godset over til erstatningsansvarlig, og godset kan kreves utlevert. Godset må således oppbevares til saken er ferdig behandlet.

 • Ved manko har vi som transportør/speditør 60 dager på oss til å finne igjen godset. Må reklamant skaffe nye varer før den tid, gjøres dette for egen regning. Blir godset funnet innen tidsfristen på 60 dager, er reklamant forpliktet til å motta godset. Sendingen blir da å betrakte som forsinket utlevert, og alle fraktkostnader forbundet med sendingen vil bli erstattet. Krav i forbindelse med manko, vil således ikke bli utbetalt av Bodø Varetaxi AS før etter 60 dager. Da vil godset anses som tapt.

 • Erstatning for skade vil bli utbetalt umiddelbart etter at Bodø Varetaxi AS har klarlagt erstatningsansvaret, med ev. forespørsler til underleverandører.

 • Merverdiavgift skal ikke beregnes på erstatningsbeløpet, da dette ikke er omsetning iht Lov Om Merverdiavgift. Dersom godset er så skadet før utlevering til kunde at Bodø Varetaxi AS anser det som bortkastet å kjøre ut godset, blir eier/avsender informert om dette. Avsender beslutter om sendingen skal kastes -dvs. gå over til den som har eiendomsrette (erstatningsansvarlig), eller om de vil ha godset returnert. Avsender informerer sin kunde om skaden, og sender reklamasjon til Bodø Varetaxi AS.

 • Dersom det inngås avtaler at transportør kan sette fra seg gods på utsiden av mottakers dør, uten kvittering for mottak, skal dette avtales skriftlig mellom kunden og Bodø Varetaxi AS. Ved slike avtaler går alt ansvar for skade/manko over på mottaker.

 • Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til maksimum: Bil/jernbanetransport: 17 SDR*) pr. kg brutto godsvekt.

Bodø Varetaxi A/S
Postboks 527
8001 Bodø
Tlf: +47 75 52 04 30 Faks: +47 75 52 05 15
Vakttelefon: +47 90 91 42 03
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss: